Meerjarenplan 2020-2025

Het meerjarenplan 2020-2025

Lummen is een dynamische gemeente

Lummen heeft nog veel groeipotentieel wanneer het op ondernemen aankomt. Daar willen we volop op inzetten door het versterken van onze handelskern. Dit doen we door het centrum gezellig en aantrekkelijk te maken voor handelaars en bezoekers. Daarnaast moeten belemmeringen voor ondernemers en landbouwers verdwijnen. Een belangrijke stap die we hiervoor willen zetten is de oprichting van een centraal aanspreekpunt voor ondernemers.

 

 

Mensen voelen zich thuis in Lummen

In onze gemeente moeten de Lummenaren zich thuis voelen. Deze stelling heeft verschillende aspecten. Ten eerste moeten inwoners kunnen thuiskomen in hun eigen woning. Daarom is een divers en kwalitatief woonaanbod belangrijk. Dit betekent dat er ook wordt ingezet op de realisatie van bijkomende sociale koop – en huurwoningen.

 Deze thuis moet gelegen zijn in een propere, groene en duurzame gemeente. Om het propere en groene karakter van onze gemeente te verzekeren gaan we uit van het principe “de vervuiler betaalt”. De strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil zullen we daarom blijven bestrijden aan de hand van (mobiele) camera’s. Daarnaast zal er worden geïnvesteerd in de modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark waarbij vergroening en duurzaamheid het uitgangspunt vormen. Er wordt ook ingezet op het verhogen van de rioleringsgraad in de regio’s Gestel, Geneiken en Genenbos.

 Thuiskomen doen we ook bij diegene die niet meer in ons midden zijn. Daarom wordt er voorzien in een opwaardering van de begraafplaatsen in Meldert en Linkhout.

 

Lummen is vlot en veilig

Het is heel belangrijk dat Lummenaren zich te allen tijde veilig voelen in onze gemeente. De aanwezigheid van hulpdiensten zijn belangrijk om dit veiligheidsgevoel te verzekeren. Daarom blijven we de werking van de politie en brandweer ondersteunen.

 Niet alleen hulpdiensten maar ook kwalitatieve wegen dragen bij aan het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Daarom moet Lummen een verkeersveilige gemeente zijn. Hierbij hebben we aandacht voor de zwakke weggebruiker en worden er heel wat nieuwe fietspaden aangelegd. Hieronder een overzicht van de geplande werken:

 

 

Voor inwoners die geen wagen of fiets ter beschikking hebben, wordt ingezet op alternatieve vervoersmiddelen. Denk hierbij aan toegankelijk openbaar vervoer of “Anders Mobiel Limburg” waarbij beroep wordt gedaan op vrijwillige chauffeurs.

 

Lummen is een warme en zorgzame gemeente

Lummenaren zijn warme mensen die zorgen voor elkaar. Dit kunnen we als gemeente alleen maar toejuichen en ondersteunen. Lummen moet het welzijn van haar inwoners bevorderen en een menswaardig bestaan voor elke inwoner garanderen. Dit betekent dat er wordt ingezet op een rechtvaardige en sociale samenleving waar iedereen gelijke kansen krijgt met extra aandacht voor zij die het moeilijk hebben.

Dit vertaalt zich onder meer in de ondersteuning van het ontmoetingslokaal “Het Open Poortje”, het bestendigen van de mantelzorgtoelage, de verdere afwerking van het nieuwe woonzorgcentrum, het creëren en ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en verbindende buurtinitiatieven, de uitbouw van het LDC en het bestrijden van armoede.

Daarnaast willen we aan de Lummense kinderen en jeugd alle kansen bieden en hun ouders daarbij ondersteunen. Onze buitenschoolse kinderopvang is één van de grootste opvangvoorzieningen van onze provincie. Het is belangrijk dat deze positie wordt verankerd door blijvend in te zetten op een optimalisatie van de organisatie. Tot slot wordt er een fysiek Huis van het Kind opgericht dat wordt ondergebracht in het GCOC Oosterhof. Bij het Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alle grote en kleine vragen rond opvoeden en opgroeien.

 

Lummen staat voor ontmoeten en beleven

De volgende zes jaar willen we Lummenaren elkaar laten ontmoeten en zo de verbondenheid tussen onze inwoners nog meer versterken. Dat doen we door het aanbieden en ondersteunen van diverse activiteiten die mensen samenbrengen.

Lummen kent een rijk verenigingsleven en dat willen we verzekeren door onze verenigingen blijvend te ondersteunen op meerdere vlakken. Belangrijke projecten zijn het realiseren van een nieuwe huisvesting voor KLJ Linkhout en een grondige renovatie/nieuwbouw van GCOC Oosterhof met een aparte ruimte voor het lokaal dienstencentrum.

Niet alleen vereniging worden ondersteund maar ook buurtgerichte initiatieven worden aangemoedigd. Dit in de vorm van buurtcheques die men ontvangt bij het organiseren van een buurtfeest. Daarnaast worden er ook in de zomervakantie speelstraten ingericht opdat kinderen naar hartenlust kunnen spelen in hun eigen omgeving. Ook het welzijn van onze Lummense huisdieren ligt ons nauw aan het hart. Daarom plannen wij een hondenlosloopweide in onze gemeente.

Maar niet enkel inwoners kunnen ontmoeten en beleven in Lummen. Onze toeristische en groene troeven willen we verder ontwikkelen als ware trekpleisters voor toeristen. Daarom blijven we investeren in het onderhoud en opwaarderen van onze Lummense wandel- en fietsroutes. Daarnaast zal er een toeristische fietsroute worden aangelegd in de Langeheidestraat. Tot slot staan er ook andere projecten om Lummen aantrekkelijker te maken als toeristische bestemming op de planning zoals het aanleggen van een camperplaats.

 

Lummen is een klantgerichte en efficïente organisatie

In heel Vlaanderen zijn gemeentes en OCMW’s gefusioneerd. Dit zorgt voor een complexe interne structuur. Maar we blijven streven naar een goede en efficiënte werking van de gemeente als organisatie.

De gemeente wil als organisatie naast efficiënt ook klantgericht blijven werken met een dienstverlening op maat van de Lummenaar. Er wordt een nieuw dienstverleningsconcept ingevoerd waarbij het administratief centrum ook op zaterdag geopend zal zijn. Andere projecten zoals nieuwe digitale infoborden en publieke wifi staan ook op de planning.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.